Giften

| Aucun commentaires

Indien u de aktiviteiten van onze vereniging zou willen steunen, kunt u altijd een gift doen in naam van AMTF asbl, Luxemburg op het volgende rekeningnummer :

(1) Nationaal : BILL LU07 0026 1311 7350 0000 of CCPL: LU33 1111 0377 0569 0000.

(2) Internationaal : BIC BILLLULL IBAN: LU07 0026 1311 7350 0000.

Wij bedanken voor uw vrijgevigheid.